พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA 95 : (Entrepreneurial Manager Series)

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม สวีท โฮเทล รัชดา