พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 93 : (Entrepreneurial Manager Series)