พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร Managing People for Organizational Success

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ