พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดอบรม หลักสูตร พัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่ (DMP) รุ่นที่ 19

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ รร. พูลแมน G สีลม