กิจกรรมวันเปิดอบรม หลักสูตรพัฒนานักการตลาดยุคใหม่ (MCP - EXCELLENCE SERIES)