กิจกรรมวันเปิดอบรม หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิตอลยุคใหม่