พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)

23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ