พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร Mini MBA บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 11