พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA 85 : (Entrepreneurial Manager Series)

วันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ