พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร Human Resources & Organizational Development - HR&OD รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพฯ