offline course หลักสูตร MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence

ค่าธรรมเนียมการอบรม :

  • MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence - 245,000.-
  • MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence - 301,650.-
  • MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence - 333,500.-

รับชำระผ่านการสแกน QR Code Payment
Friday, 03.05.2024 - Sunday, 04.08.2024
จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ระยะเวลาอบรม : ชั่วโมง


ปลดล็อคศักยภาพการเป็นผู้บริหารที่รู้รอบด้านธุรกิจ สมดุลทั้งความคิด จิตใจ และการทำงาน สู่การบริหารงานเป็นเลิศ ยกระดับการบริหารงานโรงพยาบาลสู่ความเหนือชั้น

หลักสูตร MDX รุ่นแรก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอนำเสนอ! หลักสูตร MDX: Mastering the Dynamic of Xcellence หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชน หรือผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง
พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่จะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ครอบคลุมทุกแง่มุมธุรกิจ

Concept of Success

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลในยุคปัจจุบัน และความท้าทายที่ผู้นำองค์กรต้องเตรียมรับมือ
 
Leading Forward
พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำแห่งอนาคต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง
Best in Class Experience
เสริมสร้างหลักคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้เป็นโรงพยาบาลแห่งนวัตกรรม
Operational Excellency
เรียนรู้กระบวนการบริหารงานโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานระดับสากล
Exclusive Business Mastery
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางธุรกิจแบบบูรณาการณ์ เปิดมุมมองการบริหารงานโรงพยาบาลแบบรอบด้าน
Technical Visit
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และการบริหารโรงพยาบาลให้ประสบความสำเร็จ
 
__________________________

รูปแบบการเรียน

การบรรยายในห้องเรียน
เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงของวิทยากร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
กิจกรรมเกมจำลองธุรกิจ (Business Simulation Game)
ดูงานสัมพันธ์นอกสถานที่
ศึกษาดูงานต่างประเทศ
_________________________
ระยะเวลาอบรม 3 พฤษภาคม 2567 - 4 สิงหาคม 2567 (วันศุกร์ - เสาร์ / ศุกร์ - อาทิตย์)
สถานที่: โรงแรมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
__________________________
ค่าธรรมเนียมการอบรมกรณีเข้าร่วมเต็มหลักสูตร
ค่าอบรม ราคาปกติ 333,500 บาท
ไม่ประสงค์ดูงานต่างประเทศ ค่าอบรม 245,000 บาท
!! !! พิเศษ Early Bird!! สมัครและชำระเงินภายใน 29 มีนาคม 2567 อบรมทั้งหลักสูตรรวมดูงานต่างประเทศลดเหลือ 301,650 บาท
สมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนสามารถใช้สิทธิลดราคาเพิ่มเติมอีก 5% (ลดจากราคาปกติ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Early Bird ได้)
ค่าอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%
***ค่าอบรมจะถูกรวบรวมและดำเนินการชำระผ่านทางบริษัท
__________________________
สามารถติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่  https://conc.tbs.tu.ac.th/index.php/register/index/540
LineOA = @mdxprogram
สนใจสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่
คุณนิติพัฒน์ (ริท) โทร: 093-1329030
คุณมนัสนันท์ (เตย) โทร: 085-2167190

Click to Call ::  [ Line call ]  [เวลา 8.30 - 17.00 น.]Courses accepting applicationsAll Programs...