Home : Lifelong Learning

TU STARTUP: ENTREPRENEURSHIP : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ 

จากไอเดียสู่แผนธุรกิจจริง เรียนเข้มข้น เน้นการปฏิบัติ รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ ที่มีแนวคิดสินค้าหรือบริการพร้อมในการทำแผนธุรกิจ อบรมวันที่ 30 เมษายน และ 1, 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 - 18.00 น. ณ คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์

TU STARTUP: ENTREPRENEURSHIP : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจ
1 Pages 1