คนเคาะข่าว ธุรกิจสตาร์ทอัพไทย ศักยภาพและความเป็นได้ (2)