พิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ (Mini Entrepreneur)