พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ''UOB-TBS Banker’s Executive Certification Programme'''